Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výzva občanům Veverské Bítýšky

26. 2. 2014

 

Vojensko historický spolek c.k.Monarchie za přispění městyse Veverská Bítýška prosí veřejnost o spolupráci při získávání a shromažďování materiálů pozůstalosti po přímých účastnících 1.sv. Války jako podklad k připravované výstavě:

Občané Veverské Bítýšky ve Velké válce“

a historie

Spolku vojenských vysloužilců Rudolf Veveří Bytýška“

Výstava se uskuteční při příležitosti 100. výročí vypuknutí 1. světové války. Pátrejme v rodinných archívech - oživme vzpomínky - připomeňme si blízké - uctěme jejich památku....

Všechny poskytnuté prameny (fotografie, zápisky, denníky, pohlednice, předměty, příběhy) budou využity jen pro potřeby spolku, na jeho vědecko-výzkumnou činnost. Po jejich zdigitalizování budou vráceny. Sběr pramenú potrvá do konce dubna 2014.

Výměnou za půjčení těchto pramenů Vám ukážeme u jaké jednotky Vaši předkové bojovali, kde a kdy padli. Ve spolupráci se spolkem Signum Belli časem zjistíme kde jsou pochování. Již dnes Vám představíme první výsledky našeho genealogického pátrání.

Jmenuji se Vlastimil Valášek, jsem místopředseda tohoto spolku a bydlím v naší obci již 47 let. Jsem pravnuk Františka Mátla a podařilo se nám v historických pramenech zjistit, že narukoval k Znojemskému pěšímu pluku č.99 - 12 setnina a bojoval v první ofenzívě v Haliči 1914. Padl tamtéž u Wola Pelkinska 22.10.1914 v 31 letech. Tyto informace jsme schopni zjistit i o Vašem pradědečkovi.

Dle již ze shromážděných podkladů nás v první řadě zajímají materiály o padlých spoluobčanech v létech 1914-1918:

Babák František, Baraš Jan,Baránek Jan, Císař Ferdinand, Císař Jan, Císař Bonifác, Císař František, Cibulka František, Čech Jan, Dundáček Antonín, Dundáček František, Dundáček Jan, Juran Antonín, Jebáček Jan, Jebáček Antonín, Juránek František, Kilián Pavel, Kos Antonín, Kloss Theodor, Krátký František, Klimeš Jan, Králík František, Králík Jan, Kratochvíla O., Koryčan Josef, Králík František, Kříž Filip, Mlejnek Josef, Myška Jan, Mifek Jaroslav, Mytýzek Václav, Perka Josef, Peprla Filip, Pleva Adolf, Procházka Jan, Pšikal August, Slezák Rudolf, Srnec Ignác, Šanca František, Veselý Karel, Vašíček Jindřich, Valeš Jan, Vohrabal Josef, Vohrabal Ignác, Zduba František, Zopf Vilém, Žák František.

Dále pak legionářů na všech frontách v letech 1914-1918:

Gustav Bauman, Eduard Baumann, Karel Bláha, Josef Brandsttäter, Tomáš Cibulka, Bonifác Císař, František Dundáček, Josef Dundáček, Klement Ehrman, Jakub Flek, Jan Chalupa, Vladislav Jeroušek, Vladislav Jiroušek, Bohumil Kastl, František Kčka, Josef Koštoval, Josef Kříž, Ludvík Kupka, František Lajcman, Karel Patočka, František Paxa, Jakub Slanina, Gustav Svoboda, Gustav Vajgl, Rudolf Válek, František Valentin, Emanuel Vohrabal, Ferdinand Žák.

A v závěru materiály o všech, kteří 4.leté peklo Velké války přežili a vrátili se do rodné obce.

Listina vpravo je korespondence spolku vojenských vysloužilců Rudolf, který v Bítýšce fungoval v letech 1886 až 1914. Zde uvádíme jména některých členů, která se nám podařila zjistit v MZA v Brně: František Tlach učitel, Ignát Srnec soused č.42, František Bešter předseda, Lambert Martinec, Antonín Klimeš rolník, Ján Lajcman rolník, František Wencovsky hostinský, L. Baumann řezník, Jan Šoukal pokladník.

Kontakt: V. Valášek, 9.května 200, Veverská Bítýška, tel. 773202666, email. vvalasek@seznam.cz

Sběr pramenů V. Valášek, 9.května 200, Veverská Bítýška a A. Dvořáková, úřad městyse